Děkujeme všem za přihlášky
do soutěže Ambasador
Lindt EXCELLENCE!
Buďte s námi na našich sociálních médiích,
abyste v nadcházejících týdnech zjistili,
kdo získá titul Ambasadora!