Ďakujeme všetkým za prihlášky
do súťaže Ambasador
Lindt EXCELLENCE!
Buďte s nami na našich sociálnych médiách,
aby ste v nadchádzajúcich týždňoch zistili,
kto získa titul Ambasadora!